‘Vervuiler betaalt-principe moet breder in regeerakkoord’

De bezoekers van de eerste Klimaatdag willen dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in het Regeerakkoord terecht komt. Maar dan wel in alle sectoren, met een prijs op alle negatieve effecten zoals voor biodiversiteit, vervuiling, CO2, stikstof, en watergebruik.

Talkshow Eindsessie

De slotsessie van de Klimaatdag was gewijd aan de resultaten van de poll met de vraag: Welk punt moet volgens jou in het nieuwe Regeerakkoord terecht komen, dat na de Tweede Kamerverkiezingen moet worden gesloten? De deelnemers hadden de keus uit vijftien stellingen. De vijf hoogst scorende punten werden (online) van commentaar voorzien door journalisten Martin Sommer (Volkskrant) en Erik van der Walle (NRC).

‘De vervuiler betaalt’ werd met 13% van de stemmen als eerste gekozen, de noodzaak voor aandacht voor de circulaire economie als tweede. (11%). Extra € 20 miljard voor klimaat werd derde (10%), ophoging naar 55% emissiereductie en een burgerpanel waren de volgende in de lijst.

‘Groen-Links-gehalte’

Martin Sommer reageerde sceptisch op de poll en vond het ‘Groen-Links-gehalte’ nogal hoog. “Het is allemaal dingen waar je nauwelijks tegen kunt zijn,” zei Sommer. “Maar wat ik mis is: wat gaat dat kosten? Het geld hangt niet aan de boom. Zoals ik het nu zie, gaan latere generaties hiervoor betalen.”

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg viel op dat de circulaire economie als onderdeel van het klimaatbeleid zo populair was in de poll. Nijpels: “Kennelijk heeft het Klimaatakkoord daaraan nog te weinig aandacht besteed.”

55%

Ook ophogen van de doelstelling van het Klimaatakkoord van 49 naar 55% emissiereductie in 2030 vindt Martin Sommer geen goed idee. “Die 49% is al lastig te halen. We hebben aan het Urgenda-proces gezien hoe vervelend zo’n te hoog doel kan uitpakken. Dus laten we niet weer het allerslimste jongetje van de klas zijn.” Waarop Erik van der Walle reageerde: “Dat zijn we niet, want de andere landen in Europa doen daar ook aan mee, als ze instemmen.” Waarop Nijpels aanvulde: “Alleen de kolenlanden zoals Polen en Hongarije zijn nu tegen. Van der Walle: “Maar het is wel zo lastig, dat het huidige kabinet eigenlijk al met voorstellen voor die extra 6% moet komen.”

Burgerpanel

Over de rol van een op te richten burgerpanel in het Klimaatakkoord zijn beide commentatoren gereserveerd. “Dat wordt niet gemakkelijk,” zegt Van der Walle. “Het voorbeeld van Frankrijk wordt vaak genoemd, maar daar zijn ze er ook nog niet uit. De praktijk kent veel haken en ogen.” Sommer: “Nu ineens een burgerpanel, voor de uitvoering? Dat is niet de netste gang van zaken.” Waarop Nijpels reageerde: “Het is niet bedoeld om dingen erdoor te drukken. We willen een antwoord op de vraag: Hoe gaan we die 49% bereiken?”

Verkiezingsthema

Luisterend naar het panel van commentatoren zou ‘Klimaat’ best eens een verkiezingsthema kunnen worden. Tussen de stijgende zorgkosten, coronacrisis en andere grote problemen. Sommer: “Ik vind het Klimaatakkoord niet overgewaardeerd in de aandacht. Maar ik ben ertegen als we allerlei subsidies verstoppen.”

Terugkijken

Kijk de complete talkshow terug op ons YouTube-kanaal.

Ga terug naar het overzicht met verslagen van alle talkshows.