“Veel mogelijkheden aardwarmte voor woningen”

In opdracht van Energie Beheer Nederland hebben onderzoekers uitgezocht hoeveel huizen er in de toekomst met aardwarmte kunnen worden verwarmd. Dat kan oplopen tot 2,6 miljoen huizen en gebouwen.

Beeld: ©Berenschot/Panterra
Kaartje uit het rapport, met daarop de slaagkans van aardwarmteprojecten in buurten bij bepaalde aannames.

Volgens het Klimaatakkoord moeten tot 2030 ongeveer 1,5 woningen in Nederland van het aardgas af, en tot 2050 nog eens zo'n 6 miljoen woningen. Aardwarmte is een vrijwel klimaatneutraal alternatief voor aardgas. Aardwarmte van minimaal 70 °C wordt daarbij opgepompt uit dieptes van 500 tot 4000 meter. Zulke putten zijn er nu nog maar nauwelijks in gebruik. Berenschot en Panterra Geoconsultants kwamen in hun studie tot een potentieel van aardwarmte van 290 PJ, waarvan 30% voor woningen zou kunnen worden gebruikt.

Regionale deelstudies

De studie kijkt naar de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie (met een warmtevraag tot 100 °C) en naar de plaatselijke mogelijkheden om aardwarmte op te pompen. Waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten is aardwarmte dus een kansrijke optie. In bijna de helft van de gevallen (38 van de totaal 88 PJ) zou aardwarmte zelfs goedkoper zijn dan andere alternatieven voor aardgas. Aardwarmte kan ook een rol spelen in de verduurzaming van de glastuinbouw en de industrie.

De studie is handig voor gemeenten en RES-regio’s bij het maken van hun plannen voor gebruik van aardwarmte in hun regio. Op regionaal niveau zijn er detailstudies uitgevoerd, tot op buurtniveau.