Bedrijven krijgen extra kans op subsidie voor waterstof

Bedrijven die plannen hebben om duurzame waterstof te gaan maken, te gebruiken, op te slaan of te transporteren, krijgen een extra kans op subsidie. Het ministerie van EZK peilt de interesse voor een nieuw Europees subsidieprogramma,

Waterstofauto
Er rijden al enkele auto's in Nederland rond die op waterstof lopen.

Als er in Europa voldoende belangstelling van bedrijven is voor waterstofprojecten, komt er een Europees subsidieprogramma voor dergelijke projecten. De peiling voor zo'n zogenoemde IPCEI-subsidieregeling (Important Projects of Common European Interest) is een direct uitvloeisel van de Europese Waterstofstrategie, die op 8 juli is gepubliceerd. De Europese Commissie, met Eurocommissaris Frans Timmermans van Klimaat voorop, wil in de komende jaren miljarden euro’s investeren in groene waterstof. De waterstofstrategie werd tegelijk gepubliceerd met de visie op de ontwikkeling van klimaatneutraal, geïntegreerd energiesysteem.

De Commissie wil in 2024 dat de EU 1 miljoen ton groene waterstof kan produceren en in 2030 tien miljoen ton. Daarvoor wil de EU ook miljarden euro’s aan investeringen mobiliseren, vanuit verschillende Europese programma’s, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en verschillende organisaties den overheden zitten ook in de Groene Waterstof Alliantie, die tegelijk met de Waterstofstrategie werd gelanceerd. De alliantie telt nu meer dan honderd leden en wordt voortdurend aangevuld.

Snelle groei in aandacht

Steeds meer partijen zien groene waterstof als een belangrijk onderdeel van een klimaatneutraal en duurzaam energiesysteem, naast hernieuwbare elektriciteit, warmte en koude, en brandstoffen. Groene waterstof wordt gemaakt met water en hernieuwbare elektriciteit, waarbij geen broeikasgassen ontstaan. Op veel plaatsen in de wereld neemt de ontwikkeling van waterstof een vlucht, zowel in beleidsplannen van regeringen als bij bedrijven. Ook het Klimaatakkoord ruimt een belangrijke plaats in voor de ontwikkeling van groene waterstof. Daarvan bestaat nu nog maar een kleine hoeveelheid, dus grootschalige toepassing van groene waterstof vergt nog veel tijd en onderzoek.

Zo publiceerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind maart zijn ‘waterstofvisie’, dat ook in een webinar van het Klimaatplatform werd besproken. Wiebes wil voor groene waterstof geld vrijmaken en er komt een Nationaal Waterstofprogramma. Naast de Europese Commissie  en Nederland kondigden bijvoorbeeld ook Duitsland en Frankrijk recent aan dat zij extra gaan investeren in waterstof.

Ook het bedrijfsleven ziet kansen, zeker gezien de goede uitgangspositie dankzij een uitgebreid net van gasleidingen. Die worden nu vooral gebruikt voor transport van aardgas, maar kunnen ook geschikt worden gemaakt voor het bijmengen van waterstof, of het transport van pure waterstof. Zo publiceerde een groep van gasbedrijven in Europa (waaronder Gasunie) hun ideeën over de ontwikkeling van een ‘ruggegraat’ van waterstofleidingen in Europa.

Nederland

In Nederland maken ook bedrijven en anderen zich hard om een goede uitgangspositie te verzilveren, dankzij bijvoorbeeld:

  • De Nederlandse industrie maakt en gebruikt al veel waterstof (al wordt die nog gemaakt uit aardgas);
  • Het gasleidingennet is wijd vertakt, ook richting huishoudens;
  • Er is veel kennis;
  • Door onze ligging aan zee kunnen we offshore wind gebruiken voor de productie van waterstof;
  • Onze havens kunnen waterstof van elders aanvoeren.

In en buiten de Nederlandse industrie worden nu al tientallen proefprojecten met waterstof uitgevoerd. De nieuwe IPCEI-subsidieregeling maakt mogelijk nog meer los bij bedrijfsleven en overheden.

Aanmelden projecten

Bedrijven kunnen zich met hun projecten aanmelden of eerst een webinar over het programma volgen.