Naar een duurzaam huis zonder zorgen

Verduurzamen van woningen gaat soms wijk voor wijk, soms per huis of gebouw, of per blok. Steeds meer woningeigenaars kunnen kiezen uit aanbieders van een totaalpakket op maat: besparing, een ander warmtesysteem, zonnepanelen, een lagere energierekening, een goedkope financiering, subsidies, of een combinatie hiervan. Daarover gaat een recent webinar.

Beeld: ©Riesjard Schropp / Rijksoverheid
Montage van HR++ dubbelglas bij de renovatie van een woning.

In het Klimaatakkoord staat de afspraak om voor 2030 1,5 miljoen woningen te hebben verduurzaamd. Dat is technisch vaak goed uitvoerbaar, levert een comfortabeler huis op en in veel gevallen betaalt de lagere energierekening de investeringen ook nog terug. En toch gebeurt het te weinig en moet het aantal omhoog.

Op welke manier gaan eigenaars van de woningen en gebouwen die verduurzaming voor elkaar krijgen? Hoe gaan zij bijvoorbeeld van het aardgas af, gaan zij meer isoleren of een warmtepomp installeren, of iets anders naar hun behoefte? Gemeentes, rijksoverheid en ook bewoners zelf worstelen met die opgave. ‘Ontzorgen’ is daarbij belangrijk: bewoners krijgen een betere woning in een totaalpakket, zonder veel zorgen. Verschillende partijen bieden dat nu aan. Bij een webinar van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving kwamen verschillende partijen aan het woord.

Terugluisteren

De sessie is terug te luisteren op Youtube. Onder voorzitterschap van Maarten van Poelgeest, tevens voorzitter van het Uitvoeringsoverleg, discussieren deze partijen over hun aanbod, over de grote verschillen tussen groepen bewoners en over hoe gemeenten gebruik kunnen maken van dergelijke aanbieders.

Aan het woord komen Henk de Jager van w, Jan Schouw van het Bredase Bres (over burgerintiatieven) , Jan van Hout (over gebouwen), Jeffry Broek van Energiebespaarders (over wijkaanpak) en Jurgen de Jong van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Reint Jan Renes, gedragswetenschapper aan de Hogeschool Amsterdam, en Anne-Jo Visser van de gemeente Utrecht geven commentaar.