De visie van jongeren op groen herstel en klimaatbeleid

Premier Rutte riep jongeren op met ideeën te komen voor een samenleving na corona. Als het om klimaatbeleid en Groen Herstel gaat hebben ze ideeën genoeg. Daarover gaat het webinar van 3 juli van het Klimaatplatform. Volg de livestream (vanaf 10:30).

Klimaat en Energie Koepel (KEK)
Vorig jaar werd de KEK (Klimaat en Energie Koepel) officieel gelanceerd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Op het webinar van 3 juli presenteren de jongeren de oogst aan suggesties die zij bij hun panel hebben opgehaald. Zoals zij het zelf zeggen is hun visie een mix tussen ervaring, expertise, creativiteit en onbevangenheid.

De jongeren van de Klimaat en Energie Koepel en de Jonge Klimaatbeweging presenteren hun opvattingen over groen herstel. Ook gaan ze vanuit hun perspectief dieper in op de transities bij mobiliteit en de voedselvoorziening.

Twee deskundigen op het terrein van mobiliteit en voedselketens toetsen de opvattingen aan de staande praktijk en het ingezette beleid.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat reflecteert op de participatie van jongeren bij het huidige en toekomstige klimaatbeleid.

Het publiek kan via Mentimeter actief meedoen.
 

Sprekers

Sprekers zijn:

  • Werner Schouten, voorzitter Jonge Klimaatbeweging (JKB).
  • Thomas Dekker, voorzitter Klimaat en Energie Koepel (KEK).
  • Eva van Genuchte van de JKB over mobiliteit.
  • Maureen de Haan van de KEK over voedselvoorziening.
  • Lucas Simons van New Foresight, expert op het gebied van voedselketens en voedselzekerheid.
  • Marije Hamersma, Kennis Instituut Mobiliteit (KiM), is expert op het gebied van mobiliteitsvraagstukken.
  • Charlotte Koot: Beleidsadviseur participatie ministerie EZK.

Aanmelden

Het webinar is voor iedereen die het Klimaatakkoord heeft ondertekend en ook voor partijen die op een andere manier betrokken zijn bij de uitvoering.

Wanneer:         Vrijdag 3 juli
Waar:               Online
Hoe laat:          Aanvang: 10.30 uur eind: uiterlijk 12.30 uur

Volg de livestream (vanaf 10:30).