Platformbijeenkomst: Groene toekomst voor gas

Op woensdag 27 mei vindt de volgende digitale bijeenkomst van het Klimaatplatform plaats, over de toekomst van gas. De live stream zal starten om tien uur.

Groene toekomst voor gas

Ook in een klimaatneutrale wereld is er plek voor gas. Dan gaat het vooral over waterstof en groen gas. Over de rol van deze gasvormige energiedragers organiseert het Klimaatplatform de bijeenkomst ‘Groene toekomst voor gas’, en wel op woensdagochtend 27 mei van 10 tot 12.00 uur.

Onlangs stuurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat drie brieven over dit onderwerp naar de Tweede Kamer. In de eerste brief schetst hij de rol van gasvormige energiedragers. De tweede gaat over de kabinetsvisie op waterstof. De derde brief is de routekaart groen gas.

Deze drie brieven staan centraal op de bijeenkomst.

Deelnemers krijgen:

  • Informatie over de inhoud van de drie brieven
  • Ruimte voor verdiepende vragen
  • De mogelijkheid om de eigen aanpak te etaleren hoe deze gassen kunnen groeien
  • Inspirerende voorbeelden van ontwikkelingen bij waterstof en groen gas.

Interactie

De opstellers van de drie brieven geven een korte toelichting op de inhoud en de visie erachter. Een aantal deskundigen op het gebied van waterstof en groen gas reflecteert op deze inbreng. Enkele ondernemers geven inspirerende voorbeelden uit hun praktijk.

Dit vormt de opmaat voor stevige interactie met de (digitale) zaal. De inbreng helpt de overheid verder beleid te maken om deze twee gasvormige energiedragers een grotere rol in het nieuwe energiesystem te geven. Ook geeft het ondernemers handvatten hun eigen rol in dit onderdeel van de energietransitie transitie vorm te geven.

Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg, is de moderator. Sprekers en geïnterviewden zijn:

Bert den Ouden (Berenschot), Han Feenstra en Dinand Drankier (ministerie EZK), Marcel Galjee (Nouryon), Sjoerd Robertson (Alliander), Evert Mollema (Engie), René Cornelissen (Cornelissen Cons. Serv.), Jörg Gigler (TKI Nieuw Gas) en Hans Coenen (Gasunie).
 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar over gas.

Op dinsdag 26 mei ontvangt u de gegevens hoe u het webinar kunt volgen en hoe u actief kunt meedoen.

Webinar Groene toekomst voor Gas

  • Datum: Woensdag 27 mei
  • Aanvang: 10.00 uur
  • Einde: 12.00 uur

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar over gas.

De live stream zal starten om tien uur.

Op 12 juni vindt de volgende Platformbijeenkomst plaats over regionale energiestrategieën. Later volgt daarover meer informatie.