Zonnestroom breekt record na record

Voor zonnestroom was april een maand waarin record na record werd verbroken. Dit kwam door een groeiend aantal panelen en veel meer uren zon dan normaal. Daardoor was de dagproductie van zon op acht dagen in april hoger dan ooit tevoren. Op 21 april, toen het ook nog stevig waaide, leverden de panelen en windmolens genoeg stroom op om 42.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Ook dit was een nieuw record in de productie van duurzame stroom. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Meer zon en meer panelen

De zonnepanelen in Nederland produceerden 70 procent meer stroom dan in april vorig jaar. Volgens gegevens van het KNMI telde april bijna 100 zonuren meer dan normaal, namelijk 272 dagen tegen 174 normaal. De andere helft van de groei komt uit de groei van het aantal panelen. Daarmee legden ze voor een groot deel van de maand een stevige bodem in de productie. Een aantal dagen stevige wind leverde ook uit die bron een grote bijdrage. Dit zorgde op 21 april voor een nieuw record.

Beeld: Energieopwek.nl

Minder wind

De maandproductie van windenergie was lager dan april vorig jaar. De windmolens op land produceerden ongeveer evenveel. De offshore molens droegen minder bij aan de duurzame productie. Goed nieuws voor dit onderdeel is dat de eerste turbine van het park Borssele nu ook stroom produceert, aldus het persbericht van Ørsted.

De totale productie van hernieuwbare energie kwam 9 procent hoger uit dan april vorig jaar. De stijging is lager dan voorgaande maanden. Een van de oorzaken is dat er door corona minder auto’s rijden, waardoor er ook minder bijgemengde biobrandstof wordt getankt.

Beeld: Energieopwek.nl

Zonne-energie aan kop

Het aandeel duurzame stroom kwam in april uit op 29,5 procent. Dat is meer dan de 21,5 procent in de vergelijkbare maand vorig jaar. Deze maand nam de zonne-stroom daarvan het grootste deel voor zijn rekening. Vorige maand was dat windstroom. Het aandeel biomassa is iets lager in vergelijking met vorige maand. Dit komt waarschijnlijk omdat kolencentrales, waar de bijstook plaatsvindt, op een lager pitje draaien wegens concurrentie van goedkope gascentrales en een groot aanbod duurzame stroom. Het Klimaatakkoord heeft als doel dat in 2030 70 procent van de stroom duurzaam wordt opgewekt.

Beeld: Energieopwek.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen: onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa, waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.