Platformbijeenkomsten over Monitoring en Gas

Op vrijdag 15 mei vindt de digitale bijeenkomst van het Klimaatplatform over monitoring van het Klimaatakkoord plaats. Op 27 mei volgt een bijeenkomst over de toekomst van gas, op 12 juni over regionale energiestrategieën.

Webinar Monitoring Klimaatakkoord

Bij iedereen die nu werkt om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren, spelen ook vragen als:  'Liggen we op schema?' of 'Hoe wordt de voortgang eigenlijk bijgehouden?' De monitoring van de afspraken is het onderwerp van de volgende (digitale) bijeenkomst, op vrijdagochtend 15 mei.

Het Klimaatplatform organiseert de bijeenkomst ‘Monitoring Klimaatakkoord’ in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gezamenlijk informeren die de deelnemers over:

  • Hoe is de systematiek van monitoring opgezet?
  • Bijhouden van ontwikkelingen op diverse niveaus in beeld; van operationeel tot strategisch en van heel specifiek tot algemeen.
  • De rol van de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL binnen de monitoring.

Ook dit webinar zal van 10.00 tot 12.00 uur live worden gestreamd. Er is veel ruimte om vragen te stellen.

Groene toekomst voor gas

Ook in een klimaatneutrale wereld is er plek voor gas. Dan gaat het vooral over waterstof en groen gas. Over de rol van deze gasvormige energiedragers organiseert het Klimaatplatform de bijeenkomst ‘Groene toekomst voor gas’. Deze is op woensdagochtend 27 mei van 10 tot 12.00 uur.

Onlangs stuurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat drie brieven over dit onderwerp naar de Tweede Kamer. In de eerste brief schetst hij de rol van gasvormige energiedragers. De tweede gaat over de kabinetsvisie op waterstof. De derde brief is de routekaart groen gas.

Deze drie brieven staan centraal op de bijeenkomst.

Deelnemers krijgen:

  • Informatie over de inhoud van de drie brieven
  • Ruimte voor verdiepende vragen
  • De mogelijkheid om de eigen aanpak te etaleren hoe deze gassen kunnen groeien
  • Inspirerende voorbeelden van ontwikkelingen bij waterstof en groen gas.

De opstellers van de drie brieven geven een korte toelichting op de inhoud en de visie erachter. Een aantal deskundigen op het gebied van waterstof en groen gas reflecteert op deze inbreng. Enkele ondernemers geven inspirerende voorbeelden uit hun praktijk.

Dit vormt de opmaat voor stevige interactie met de (digitale) zaal. De inbreng helpt de overheid verder beleid te maken om deze twee gasvormige energiedragers een grotere rol in het nieuwe energiesystem te geven. Ook geeft het ondernemers handvatten hun eigen rol in dit onderdeel van de energietransitie transitie vorm te geven.

Op 12 juni vindt een Platformbijeenkomst plaats over regionale energiestrategieën.

Over aanmelding van deze twee bijeenkomsten volgt later meer informatie.

Aanmelden

Webinar Monitoring Klimaatakkoord

  • Datum:    Vrijdag 15 mei
  • Aanvang: 10:00 uur
  • Eind:        12.00 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor dit webinar.