Urgenda-pakket sorteert ook voor op groen herstel

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat presenteert vandaag een pakket maatregelen dat minimaal moet voldoen aan 25% emissiereductie in 2020, de eis uit het Urgenda-vonnis. Het kabinet treft daarin al voorbereidingen voor enkele groene herstelmaatregelen, voor de periode na de coronacrisis.

De lagere activiteiten door de coronacrisis zorgen nu voor een fors lagere uitstoot van broeikasgassen, waardoor de 25% lagere uitstoot (ten opzichte van 1990) dichtbij komt. Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) beschrijft in een rapport twee scenario’s. Het eerste scenario, met een relatief kortdurende crisis, zorgt net niet voor een 25% daling van de uitstoot, het tweede scenario, met een crisis die langer duurt, haalt de 25% ruim. Maar naar verwachting van PBL is dat een tijdelijk effect, dat bij een komende heropleving van de economie weer grotendeels tenietgedaan wordt.

Stikstof

Het kabinet gaat daarom uit van cijfers van eind december, waarin de Nederlandse economie nog 11 miljoen ton (Mton) broeikasgas tekortkomt om te voldoen aan de eis van 25%. Het extra pakket moet dat minimaal kunnen halen. Tegelijk is er oog voor de stikstofproblematiek. Een aantal maatregelen levert niet alleen minder CO2, maar ook minder stikstofuitstoot op. Overigens verwacht de minister dat het merendeel van de maatregelen pas definitief in 2021 effectief zal zijn. “Naar verwachting kunnen deze maatregelen op korte en middellange termijn voor een economische impuls zorgen. Vooral in sectoren die niet als gevolg van de coronacrisis stilstaan,” aldus Wiebes.
 

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Kolencentrales mogen minder gaan produceren. Er gaat in 2020 dus vooralsnog geen extra kolencentrale dicht. Dat levert 5 tot 7,5 miljoen ton (Mton) op.
  • Maatregelen in de industrie, bijvoorbeeld versnelde ombouw van installaties, procesoptimalisatie of installaties van CO2-arme technieken. Goed voor 0,5 tot 0,9 Mton minder.
  • Strengere controle op lekkages F-gassen in koelinstallaties: tot 0,1 Mton.
  • Retourpremie koel- en vrieskasten (minimaal €35 per oude koel- of vrieskast) 0,1- 0,2 Mton CO2.
  • Actieplan financiering energiebesparing: 0,1-0,2 Mton.
  • Maatregelen in de gebouwde omgeving, zoals energiebesparing bij huishoudens en mkb, financiering van verduurzaming VVE’s en het versnellen van verduurzaming van huur-, koop en maatschappelijk vastgoed: 0,2 tot 0,5 Mton.
  • Meer subsidie voor duurzame energie: 0,4 Mton.