Zelfs participatie kan vanuit huis

Energieregio’s en gemeenten betrekken nog altijd veel partijen bij het maken van hun energiestrategieën en -plannen, ook nu via het beeldscherm. De mogelijkheden zijn groot. Steeds vaker kunnen ook inwoners op afstand blijven meepraten.

Regiobijeenkomst Leiden
Beeld: ©RVO / Hans Roggen

Energieregio’s slagen erin te blijven werken aan hun concept-RES, op veel verschillende manieren.

Zo zet de RES Regio Foodvalley (8 gemeenten, 2 waterschappen en de provincies Utrecht en Gelderland) nu voort hoe het al een tijdje met bestuurders en stakeholders overlegt over de concept-RES: via de zogenoemde ‘Mutual Gains Approach’ methode. In die MGA-methode worden geen compromissen gesloten, maar wordt er zo onderhandeld, dat elke partij er beter uitkomt: win/win onderhandelen. Dan krijgen meer mensen een groot deel van hun wensen ingelost. De onafhankelijk voorzitter, de RES-projectleider en de voorzitter van de stuurgroep lichten in een podcast toe hoe dat werkt.

Deze methode werd eind maart ook online toegepast, tijdens een uitgebreide online videobijeenkomst. Daarbij waren 20 onderhandelaars in beeld, en 26 'meeluisteraars' konden hun onderhandelaar ondersteunen via Whattsapp of de directe chat.

Meer voorbeelden

De voorbeelden stapelen zich op. De gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden in de energieregio Alblasserwaard organiseerden eergisteren een gezamenlijke online-bijeenkomst met verschillende sprekers, over verschillende facetten van de RES, inclusief de optie voor kernenergie.

In West-Brabant was er een sessie met 90 deelnemers en break-out sessies. Marjan Minnesma van Urgenda was gastspreker en twee tekenaars legden het gesprek vast en presenteerden hun tekeningen. 

In de nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken staat een aardig overzicht van een aantal online-initiatieven van gemeentes Amsterdam, Purmerend, Utrecht en Eindhoven, om te overleggen met hun burgers in de wijken. Online-bijeenkomsten in startende wijken is nog geen goed idee. Maar met bewoners in wijken die al in beeld waren lukt dat al beter.

Experts

Tegelijk krijgen de RES-regio’s ook steun in hun online experimenten. Zij kunnen een beroep doen op de Expertpool van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES). Vragen kunnen ook gaan over een groot aantal onderwerpen, van ruimtelijke inrichting tot en met datasets en rekenmodellen. Veel antwoorden staan al in een uitgebreide bibliotheek. Vragen om tijdelijke hulp aan experts is gratis voor de regio’s. De expertpool bestaat uit experts, onder andere ook bij kennispartners, zoals Rijkswaterstaat, RVO, RIVM en Netbeheer Nederland.
 

Videotools

Voor het houden van digitale video-bijeenkomsten is een groot aantal programma’s en apps beschikbaar. In een Excel-blad op de website van het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat staan dertien opties, voor kleine vergaderingen, grotere bijeenkomsten met burgers, en alles wat daar tussenin zit. Daarbij vermeld staan ook enkele ervaringen van gemeentes, provincies en andere overheden met de apps. NPRES komt later nog met aanbevelingen welke oplossing geschikt is voor welk type bijeenkomst, en wat daarvoor nog nodig is.