De helft meer aardwarmte gebruikt in 2019

Het gebruik van aardwarmte in Nederland was vorig jaar de helft groter dan in 2018. Deze stijging komt vooral door een groter aantal putten voor injectie en productie, de zogenoemde doubletten.

Beeld: ©DAGO / DAGO

De nieuwste doubletten hebben ook een grotere capaciteit. Eind 2019 waren er 24 doubletten in Nederland, waarvan er 20 in productie waren. Die staan vooral bij de glastuinbouw. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Dat levert een besparing van 168 miljoen m3 aardgas en een 300.000 ton lagere CO2-uitstoot.

Groeiende belangstelling

De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor verwarming, ook van woningen en industrie, stijgt de laatste jaren fors, mede onder invloed van het Klimaatakkoord. Recent publiceerde de Provincie Utrecht een magazine met daarin enkele recente ontwikkelingen in aardwarmte (ook wel geothermie genoemd).
De productiecijfers komen van DAGO, de Dutch Association of Geothermal Operators.