Schone warmtenetten prominent in nieuwe Warmtewet

Met veel instemming heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het plan ‘Voor meer schone warmte’ van D66-Kamerlid Sienot gelezen. In een brief aan de Tweede Kamer vat Wiebes samen welke maatregelen in de nieuwe Warmtewet komen voor schone warmtenetten en eerlijke tarieven.

Het plan van Matthijs Sienot bevat vijf actiepunten over warmtenetten. In zijn brief reageert Wiebes op elk van die punten, met verwijzing naar eerdere brieven over de Warmtewet 2, zoals over de voortgang van de wetgeving en over de tarieven. De nieuwe warmtewet moet volgens de afspraak in het Klimaatakkoord per 1 januari 2022 ingaan.

Doorbreek het monopolie

Gemeenten stellen een ‘warmtekavel’ vast. Anders dan nu, selecteert de gemeente voor elke kavel een warmtebedrijf, via een transparante procedure.
 

Maak tarieven voor warmtenetten transparanter

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt aanvullende bevoegdheden en kan op basis van de huidige Warmtewet al voorschriften voor transparantie van tarieven opleggen aan de leverancier.
 

Koppel de prijs van warmte los van die van aardgas

Wiebes wil ook een tarief dat is gebaseerd op werkelijke kosten, gelet op de onderliggende kosten van de warmtelevering. Voor kleinverbruikers is het belangrijk dat zij niet meer betalen dan nodig en voor warmtebedrijven dat zij hun kosten met een redelijk rendement kunnen terugverdienen. “Een meer op kosten gebaseerd tarief is overigens niet per se hetzelfde als een ‘goedkoop’ tarief. Ook onder de nieuwe regulering blijft het dus noodzakelijk om goed de betaalbaarheid voor de afnemer in de gaten te houden.”

Laat mensen zelf kiezen of ze een aansluiting op het warmtenet willen

Er komt geen aansluitverplichting in Warmtewet 2. Tegelijk moet een afnemer die afziet van aansluiting wel weten dat bijvoorbeeld stoken op (aard)gas op termijn in sommige wijken geen optie meer is.

Zorg voor meer schone warmtebronnen

In Warmtewet 2 wordt de verplichting voor een minimaal pad voor CO2-emissiereductie opgenomen. Bij elk warmtekavel moet de aanbieder de voorgenomen maatregelen voor de komende 10 jaar laten zien.