Platformbijeenkomst over participatie op 3 april

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat omwonenden en inwoners gaan meedoen en meepraten over projecten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie of bij het aardgasvrij maken van wijken. Maar hoe gaat die 'participatie' in zijn werk? Op vrijdag 3 april organiseert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een platformbijeenkomst over dit thema.

Groep mensen op een plattegrond heen die op de grond ligt

Participatie van de grond krijgen is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de meeste burgers is het Klimaatakkoord vooral iets dat vanuit Den Haag op hen af komt. Maar als het gaat om concrete projecten in je omgeving moet er ook ruimte moet zijn voor het inbrengen van je eigen wensen en voorkeuren. Waar komen 'Den Haag' en de omwonenden elkaar tegen? Zoals Maarten van Poelgeest, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving al zei: “We moeten gaan aanbellen bij burgers”. Maar welk gesprek gaan we dan voeren?

De bijeenkomst gaat vooral over inzichten uit de praktijk,de wetenschap, dilemma’s en over goede voorbeelden. De aanbevelingen worden aangeboden aan het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. De uitnodiging voor de bijeenkomst staat in de Nieuwsbrief Klimaatakkoord van deze week.

Opgeven

De bijeenkomst is op 3 april, van 10 tot 13 uur bij de SER in Den Haag. Ongeveer honderd mensen kunnen deelnemen. U kunt zich hier opgeven.