Eerste Regionale Energiestrategie komt uit Zeeland

Zeeland is de eerste regio in Nederland met een Regionale Energiestrategie (RES). De strategie beschrijft hoe Zeeland in 2050 alleen nog maar hernieuwbare energie opwekt, en geen uitstoot meer heeft vanuit woningen en voertuigen. In een volgende stap moeten alle dertien Zeeuwse gemeenten, provincie en waterschappen deze RES nog vaststellen.

Windmolens en industrie langs de kust
Beeld: ©BZK / Rob Poelenjee

Het plan is er gekomen door samenwerking tussen Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers, in het platform ‘Zeeuws Energieakkoord’. Zeeland concentreert zich op isoleren van woningen en gebouwen, energiebesparing en elektrisch rijden met plaatsing van voldoende laadpalen. Met de industrie wil de regio ook een fabriek opzetten voor groene waterstof (uit water en hernieuwbare energie).

Voorzitter van het RES-kernteam, gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Wij kijken nuchter naar de feiten en presenteren doelen en maatregelen die haalbaar, betaalbaar maar ook noodzakelijk zijn.”

Vervolg

Als de goedkeuring er is, gaat deze RES naar het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL bekijkt de RES’en uit alle dertig regio’s in Nederland en berekent of zij samen de doelen uit het Klimaatakkoord bereiken. Daarna gaan de samenwerkende partijen in Zeeland bekijken welke maatregelen in welke volgorde uitgevoerd gaan worden.