Ondanks dip meer duurzame energie

Ondanks een zo goed als windstille periode is er in januari 7 procent meer duurzame energie opgewekt dan dezelfde maand een jaar geleden. Over het geheel genomen waaide het in januari flink. Ook biomassa droeg bij aan de groei. De productie van zon was ook hoger dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Beeld: Energieopwek.nl

De productiedip tussen 20 en 24 januari betekende voor netbeheerder Tennet dat er hard gewerkt moest worden om voldoende stroom in het netwerk te krijgen. Belgische stroom bracht de uitkomst. Toch werd er in de hele maand 7 procent meer duurzame energie geproduceerd dan het jaar ervoor.

Beeld: Energieopwek.nl

Biomassa en windenergie leverden de grootste bijdrage. Er kon bijvoorbeeld 20 procent meer windstroom geoogst worden dan in januari 2019. Door de recente verhoging van de bijmengplicht voor brandstoffen groeide de bijdrage van biomassa met 7 procent.

Ook was er meer zonnestroom dan het jaar ervoor. Door de lage stand van zon, lage intensiteit en minder zonnige dagen tikte het in totaliteit nog niet stevig aan.

8,1 miljoen panelen erbij

De verwachting is dat in de loop van het jaar de productie stijgt. Vorig jaar zijn er 8,1 miljoen zonnepanelen geplaatst, meldde onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Dat betekent dat er elke vier seconde een paneel bijkwam. Die gaan in de zonnige maanden volop leveren. Ook komen dit jaar twee windparken op zee in productie.

Beeld: Energieopwek.nl

20 procent duurzame stroom

De hoeveelheid duurzaam opgewerkte stroom kwam in januari uit op iets meer dan 20 procent. Met wind werd de meeste duurzame stroom geproduceerd. Biomassa is een belangrijke tweede bron. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 70 procent van de stroom uit duurzame bronnen moet komen.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.