Handreiking Participatie Wijkaanpak gepubliceerd

Gisteren is de Handreiking Participatie Wijkaanpak gepresenteerd. De handreiking helpt gemeenten om bewoners te betrekken bij het aardgasvrij maken van hun wijken.

Beeld: PAW
De 'wijkreis' met de verschillende elementen van de handreiking Participatie Wijkaanpak

Gemeentes worden geacht uiterlijk eind 2021 met een Transitievisie Warmte te komen. Daarin geven zij aan hoe en wanneer zij wijken aardgasvrij willen maken, met de nadruk op de periode tot 2030. Dat moet ertoe leiden dat, volgens afspraak in het Klimaatakkoord, in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas afgehaald zijn.

De Handreiking Participatie Wijkaanpak is gebaseerd op de ervaringen in 27 ‘proeftuinen’ voor aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. De handreiking is geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt gemeenten aan gereedschappen bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.

Congres

De handreiking werd gelanceerd tijdens het eerste congres Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein, dat bezocht werd door 1200 deelnemers uit gemeenten, provincies, energieregio’s, waterschappen, corporaties, en tal van adviseurs en bedrijven. Tijdens het congres kreeg iedereen een beeld van de opgave waarvoor gemeentes staan, en welke hulpmiddelen ze daarbij kunnen gebruiken. Veel aandacht ging ook uit naar de ervaringen in de 27 proeftuinen. Een paar van die proeftuinen kregen ook het podium.

Daaruit werd wel duidelijk dat de gemeenten weliswaar de regie hebben om wijk voor wijk aardgasvrij te maken, maar dat de voortgang daarvan staat of valt bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners.