Vrachtvervoerders verbinden zich aan uitvoering Klimaatakkoord

Vandaag hebben twee brancheorganisaties uit de logistiek (vrachtvervoer en soortgelijke dienstverlening) zich uitgesproken voor het meewerken aan de uitvoering van de afspraken voor logistiek uit het Klimaatakkoord.

Beeld: evofenedex
Steven Lak (voorzitter evofenedex), Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) en Elisabeth Post (voorzitter TLN).

Evofenedex en Transport Logistiek Nederland (TLN), beide verenigingen van ondernemers in de logistieke dienstverlening, hebben dit bij monde voorzitters Elisabeth Post (TLN) en Steven Lak (evofenedex) laten weten aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Zij hebben daarvoor eerst hun achterban geconsulteerd. “De voorliggende afspraken om de logistiek te verduurzamen zijn reëel en onze organisaties zijn nauw betrokken bij de nadere invulling om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering,” aldus Steven Lak, voorzitter van evofenedex. Het Klimaatakkoord van afgelopen zomer heeft de meeste maatregelen overgenomen die tijdens de onderhandelingen aan de mobiliteitstafel tot stand zijn gekomen.

Afspraken

Een van de afspraken gaat over het realiseren van zero-emissie stadsvervoer in dertig tot veertig gemeenten. Daarvoor is ook een stimuleringsfonds overeengekomen voor emissieloze vracht- en bestelauto’s, ter waarde van meer dan € 200 miljoen euro. Ook wil de overheid het inzetten van duurzaam gecertificeerde biobrandstoffen verkennen. TLN en evofenedex willen samen de logistieke ketens optimaliseren.
Positief vinden de partijen ook dat het akkoord ook concretere invulling geeft aan het mogelijk maken van rekeningrijden voor iedereen. “De invoering van rekeningrijden voor iedereen levert niet alleen klimaatwinst op, het zorgt ook voor het beperken van economische schade door files”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Uitvoeringsagenda

Om de klimaatdoelen per 2030 te kunnen realiseren werken alle betrokkenen aan een uitvoeringsagenda. Volgens beide organisaties hangt veel af van het vormgeven van deze afspraken in de uitvoeringsagenda’s. Die zullen in de komende maanden verder worden ingevuld.