Windenergie levert grillige productie in oktober

De maand oktober was voor de opwekking van duurzame energie een grillige maand. De productie van windenergie zorgde voor grote uitslagen. Ondanks de pieken en dalen werd er 15 procent meer duurzame energie opgewekt dan oktober vorig jaar. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Minder zon, meer wind

Oktober was dit jaar minder zonnig dan vorig jaar. Omdat er meer panelen liggen, groeide de productie toch met 5 procent. De productie van de molens op zee kwam een paar procent hoger uit dan vorig jaar oktober terwijl er geen molens zijn bijgekomen. Op land steeg de windproductie met 20 procent. Dat kwam door meer wind en meer opgesteld vermogen dan een jaar terug.

Totale hoeveelheid hernieuwbare energie steeg jaar-op-jaar met 15 procent. Met dit tempo komen we dit jaar dichtbij een aandeel van 9 procent hernieuwbare energie. Vorig jaar was dat 7,4 procent. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht in 2020 nog een verdere groei. Daarmee zou het aandeel duurzaam op 11,4 procent uitkomen.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Duurzame opwek groeit

In oktober is 19,5 procent van de stroom duurzaam opgewekt. Het doel uit het Klimaatakkoord is om in 2030 op 70 procent duurzaam opgewekte stroom te zitten.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek.nl zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.