Ook mobiliteitssector achter het Klimaatakkoord

Vandaag hebben vier grote brancheverenigingen in de mobiliteitssector het Klimaatakkoord ondertekend. De ANWB (automobilisten), Bovag (autobedrijven), RAI Vereniging (importeurs en fabrikanten) en VNA (autoleasebedrijven) tekenden hun verklaring in bijzijn van staatssecretarissen Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en Snel (Financiën) en voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad.

Beeld: ©Rai Vereniging / Jeffrey van der Graaf
Bewindslieden Van Veldhoven en Snel kijken toe bij de ondertekening van het Klimaatakkoord door de mobiliteitssector.

Na de ondertekening door brancheverenigingen uit de industrie, de elektriciteitssector, de gebouwde omgeving en nu de mobiliteit is het nu nog wachten op grote partijen uit de sector landbouw en landgebruik. Met de Waterschappen ondertekende vorige week ook een belangrijke partner in de lokale overheden. De gemeentes, verzameld in de VNG, en de provincies (IPO) leggen de ondertekening in november voor aan hun ledenvergaderingen. “Daarmee hebben we de brede maatschappelijke basis die we wilden,” zegt Ed Nijpels. “Bovendien: de uitvoering van de uitspraken is al gestart, zowel bij de partijen als bij de departementen.”

Fiscaal beleid

De vier organisaties in de mobiliteitssector zeggen in een gezamenlijk persbericht: “Het Klimaatakkoord dat nu voorligt biedt een basis waarin alle vervoersmiddelen bijdragen en daarmee is voorkomen dat de totale rekening bij de automobilist wordt neergelegd.” Zij willen bijdragen aan het draagvlak onder hun leden, maar willen ook graag een ‘stabiel fiscaal autobeleid’, waarin bedrijven en consumenten voldoende tijd hebben om te reageren.

Voorzitter Steven van Eijck van de vereniging RAI: “Dat betekent in de praktijk dat de overheid ten minste anderhalf jaar tevoren een maatregel zou moeten aankondigen, zodat iedereen daarop kan anticiperen.” Staatssecretaris Mennno Snel kan daarin geen zekerheid bieden: “Want daarin kan het Parlement elk jaar verandering brengen. Dat geldt niet alleen op dit gebied. Maar de oproep is begrijpelijk, en het is belangrijk dat we daarover in gesprek blijven. We hebben daarvoor een goede basis.”

Nu verder

In november zal voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad de gebundelde ondertekeningen door alle partijen aanbieden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Rond 1 november zal het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ook haar Klimaat- en Energieverkenning publiceren, inclusief een notitie met daarin globale berekeningen van de verwachte resultaten van de afspraken in het Klimaatakkoord. “In november zullen we ook de afspraken uit het eerdere Energieakkoord verder integreren in het Klimaatakkoord,” aldus Nijpels. “Duidelijk is wel: het Klimaatakkoord gaat veel verder.”