Vijftien procent meer hernieuwbare energie dan vorig jaar

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (elektriciteit, warmte en biobrandstof) lag in september 15 procent hoger dan de vergelijkbare maand vorig jaar. De combinatie van stevige wind en flink wat zon zorgde aan het begin en het eind van de maand voor pieken in de productie. Van het stroomverbruik kwam in september net als vorige maanden ongeveer 20 procent uit hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit de maandcijfers van energieopwek.nl.

Grafiek van de opwek van energie uit hernieuwbare bronnen in september 2019 t.o.v. 2018

Maand op maand ligt dit jaar de productie tussen de 15 en 20 procent hoger dan de vergelijkbare maanden het jaar ervoor. Zonne-energie is een belangrijke groeier. Opwekking met biomassa maakt een belangrijk deel uit van het totaal.

Grafiek van de opwek van zonne- en windenergie in september 2019 uitgedrukt in GigaWatt

Zon vult wind aan

September kenmerkte zich door een paar periodes van stevige windproductie. Aangevuld met zonne-energie leverde dat de pieken van deze maand op. In de dagen dat de wind wegviel zorgden de zonnepanelen nog voor stroomproductie. Op 21 september was dat goed voor een piek van bijna 1 GW zonne-energie.

Grafiek van de verdeling van bronnen van energie in september 2019

Bijna 20 procent hernieuwbaar

Van alle stroom kwam in september 19,7 procent uit hernieuwbare bronnen. Dat is iets minder dan augustus toen het op 21 procent lag. Dit keer leverde windenergie met 9,5 procent een groot deel van de productie. Biomassa was de tweede producent gevolgd door zon. Het Klimaatakkoord heeft als doel in 2030 meer dan 70 procent van de stroom duurzaam op te wekken.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek.nl zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.