Techniek Nederland ondertekent Klimaatakkoord

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland heeft vandaag namens de installatiebranche getekend voor de steun aan het Klimaatakkoord. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad. De leden van Techniek Nederland spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van maatregelen in gebouwen en woningen, in de infrastructuur en in de industrie. Terpstra: “Zonder de technieksector krijgen we de energietransitie niet voor elkaar.”

Woningen voorzien van zonnepanelen.

6300 bedrijven

Techniek Nederland vertegenwoordigt 6300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel, met een totaal jaaromzet van 16 miljard euro en zo’n 130.000 werknemers. De branche is dus cruciaal in het installeren van soms gloednieuwe oplossingen die de uitstoot van CO2 terugdringen, wijken van het aardgas afhelpen en tegelijk de kosten van die maatregelen beperkt houden.

Eerder deze zomer tekende de financiële sector al voor de doelstellingen en uitvoering van het akkoord. Geen van beide zijn het juridisch bindende ondertekeningen, maar wel volmondige steun.

Voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad: “Na de financiële sector geeft nu ook Techniek Nederland een belangrijk signaal. De branche is onmisbaar en de leden spelen een centrale rol in lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld in de 350 gemeentes en voor de acht miljoen huizen. Dat wordt ingewikkeld, en er komen ongetwijfeld problemen. Maar Techniek Nederland heeft niet gewacht totdat het Klimaatakkoord er was, die is al aan de slag gegaan.”

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat feliciteert voorzitter Doekle Terpstra en vice-voorzitter Claudia Reiner met de ondertekening door Techniek Nederland van het Klimaatakkoord.

Draagvlak

Doekle Terpstra van Techniek Nederland hoopt dat andere sectoren spoedig met hun steun aan zullen sluiten. Hij is trots op het akkoord, mede door de belangrijke bijdrage vanuit zijn sector. Terpstra: “We hebben veel gepraat en daar is een praktisch en realistisch akkoord uit voortgekomen. Nu zijn de klimaataanpakkers aan de beurt.”

Vicevoorzitter Claudia Reiner, zelf ook ondernemer, vult aan: “Via onze inbreng aan de tafels hebben we ook voor steun binnen onze vereniging gezorgd. Wij gaan nu ook het draagvlak bij de klanten organiseren, door betrouwbare, juiste adviezen te verstrekken. We hebben dus niet alleen een technische taak, maar ook een maatschappelijke rol.”

Onderwijs en bijscholing worden voor de branche een belangrijk onderwerp. Het aantal vacatures in de techniek loopt naar verwachting de komende jaren op tot zo’n 20.000 arbeidsplaatsen. Terpstra ziet dat liever als een kans dan als een bedreiging: “Ik durf te zeggen dat er de komende jaren in geen enkele andere sector zulke geweldige carrièrekansen zijn als in de installatiebranche. Voor dezelfde jongeren die zich terecht zorgen maken over de klimaatcrisis, ligt er een enorme kans om daad werkelijk iets te doen aan het klimaat.’

Nieuwe norm

Bij de leden van Techniek Nederland worden duurzaam en energiezuinig nu al steeds meer de norm. Ondernemer Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop zit zelf al tien jaar in die markt en ziet ondernemers om hem heen ook die kant op bewegen: “Steeds meer woningbezitters zijn gemotiveerd om een steentje bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. En wij in de branche zijn steeds beter in staat om een soort menukaart te presenteren met de oplossingen. Dat gaat van een hybride warmtepomp tot en met grootschaliger verbouwingen voor 20 of 30.000 euro.”

Minister Wiebes ziet de branche tot veel in staat. “Daarvoor zijn drie dingen nodig. Ten eerste  samenwerken, bijvoorbeeld met bewoners, gemeente, netwerkbeheerders, financiële instellingen. Ten tweede: opschalen. Door bijvoorbeeld gegevens te delen, kan de sector grote stappen maken. En ten derde: innoveren. Met dat alles wordt het ook een prettige tijd voor ondernemers.”