PBL rekent effecten voorstellen CO2-heffing door

Deze week heeft het Planbureau voor de Leefomgeving analyses gemaakt van verschillende varianten voor een CO2-heffing in Nederland. Het gaat om een voorstel van de Partij van de Arbeid (PvdA), een voorstel in twee varianten van GroenLinks (GL) en een voorstel met verschillende varianten door het kabinet.

Het PBL heeft deze analyses gemaakt op verzoek van het kabinet en de twee politieke partijen en sluit hiermee aan op de maatschappelijke discussie over een CO2-heffing als onderdeel van het Klimaatakkoord. Ook heeft het PBL de uitkomsten van de drie analyses samengevoegd in een vergelijkende tabel.

Effect voorstellen CO2-heffing PvdA
Effect voorstellen CO2-heffing GroenLinks
Effect voorstellen CO2-heffing kabinet