PBL: 'Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel'

Vanmiddag hebben de planbureaus PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en CPB (Centraal Planbureau) elk hun doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord gepubliceerd. PBL keek daarbij met name naar de haalbaarheid van het doel van 49% emissiereductie in 2030 en de kosten van de maatregelen in het Klimaatakkoord. Het CPB rekende door welk effect de maatregelen en de kosten daarvan hebben op inkomens.

De nieuwsberichten zijn te vinden op de websites van PBL en CPB. De rapporten van respectievelijk PBL en CPB staan ook op Klimaatakkoord.nl.

PBL effecten gelezen
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Robin Utrecht