Klimaatakkoord.nl start serie over klimaatvriendelijke ondernemers

Het Klimaatakkoord.nl start vandaag onder de titel 'Aanpakkers' een serie verhalen over ondernemers die klimaatvriendelijke producten of diensten aanbieden aan burgers en bedrijven. Het zijn voorbeelden van bedrijvigheid die voortkomt uit de zorg om klimaat en milieu, maar dan wel met een zakelijk perspectief.
 

Deze koplopers boren soms compleet nieuwe markten aan, leveren sterk verbeterde producten in bestaande markten of vervullen een behoefte die tot dusverre door geen enkel ander bedrijf werd geleverd. Dat gaat soms met hobbels, bijvoorbeeld in financiering, nieuwe bedrijfsmodellen of verhogen van de omzet. Maar daarin onderscheiden deze ondernemers zich niet van ‘gewone’ ondernemers.

De verwachting is dat de afspraken uit het Klimaatakkoord zullen leiden tot veel meer van dergelijke bedrijven. Die zijn ook nodig om de producten en diensten te leveren waarmee Nederland de uitstoot van broeikasgassen omlaag kan brengen.