Meer zonne-energie door meer panelen en een zonnige zomer

Er is bijna twee keer zoveel zonne-energie opgewekt in de afgelopen drie maanden, dan in juli tot en met september vorig jaar. Dit blijkt uit de cijfers van Energieopwek.nl. De toename kwam niet alleen doordat we een erg zonnige zomer hadden, maar ook doordat er meer zonnepanelen zijn geplaatst. De hoeveelheid zonne-energie steeg afgelopen kwartaal van 2,7 petaJoule naar 4,9 petaJoule. Met 4,9 petaJoule kunnen we ca. 450.000 huishoudens het hele jaar van elektriciteit voorzien. De energie die we met windmolens op land en op zee opwekken veranderde niet ten opzicht van vorig jaar zomer.

Zonnepanelen in de zon
Beeld: ©IenW / Mischa Keijser
Duurzaam gebouwd bedrijfspand van architect Krijn Ratsma, casaratsma, in Dirksland op Goeree-Overflakkee.

Geen nieuwe windmolens

De windenergie nam deze zomer niet toe, doordat er nauwelijks nieuwe windmolens zijn geplaatst. Het blijkt lastig te zijn om een windmolen op land te plaatsen, want veel mensen willen geen windmolen dichtbij hun huis. Op zee worden wel drie nieuwe windmolenparken gebouwd, maar het duurt nog even voor die klaar zijn. Deze worden in 2019 of uiterlijk in 2020 opgeleverd. Dat er nu nog geen extra windenergie wordt opgewerkt, wordt ook wel de ‘stilte voor de storm’ genoemd, want zodra de drie nieuwe parken klaar zijn, kunnen we ook drie keer zoveel windenergie opwekken als nu. Deze zomer wekten we op zee 2,5 petaJoule energie op. Op land was dat 4,5 petaJoule.

Andere duurzame energie

Sinds deze zomer is de website Energieopwek.nl aangepast en kan iedereen ook zien hoeveel energie er wordt opgewekt met andere duurzame energiebronnen in Nederland, zoals warmtepompen, bio-olie, bio-massa, afvalverwerking, geothermie, waterkracht. De hoeveelheid elektriciteit die Nederland met waterkracht opwekt, is minimaal. Maar de elektriciteit en warmte die we produceren met het verbranden van groen restafval, zoals groente- en tuinafval, telt mee als duurzame energie. In totaal leverden alle andere bronnen bij elkaar ons 18,5 petaJoule aan energie op in de zomer.

Energieopwek.nl

In het Energieakkoord, dat overgaat in het Klimaatakkoord, is afgesproken dat in 2020 14 procent van de stroom die we opwekken duurzaam moet zijn, en in 2023 16 procent. Om te zien hoeveel hernieuwbare energie we op dit moment opwekken in Nederland, kijkt u op Energieopwek.nl.