Rijksbijdrage van 120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Het gaat om 120 miljoen euro uit de zogenoemde Klimaatenvelop van het kabinet. Gemeenten die meedoen met het Programma Aardgasvrije Wijken doen kennis en ervaring op met het verduurzamen van bestaande wijken op een haalbare en betaalbare manier. In totaal hebben 74 gemeenten een plan ingediend.

Aardgasvrije wijken
Beeld: ©BZK / BZK
Overzicht deelnemende gemeenten en wijk

"Met het Programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen," schrijft het ministerie van BZK in haar nieuwsbericht over aardgasvrije wijken.