Klimaattafels betrekken startups bij de uitdaging voor het klimaat

"Om de klimaatdoelen te halen zijn radicale innovaties nodig. Nederlandse startups zijn hier volop mee aan de slag. Er moet nog wel het en ander gebeuren om dit potentieel tot wasdom te laten komen." Dat stelde prins Constantijn van Oranje, de speciale gezant van de Startup Delta, bij de publicatie van het bidbook Startup Solutions for the Energy Transition op woensdag 12 september.

Tegenwerking

“Het potentieel kan alleen groeien als startups genoeg investeerders en klanten hebben en de juiste overheidsondersteuning krijgen. In de praktijk ontbreekt dat soms. Beleidsmakers zijn te vaak onbekend met het potentieel van startups. Onbewust of onbedoeld werkt dat soms duurzame startups tegen. Met dit bidbook willen we helpen dat gat te dichten,” aldus de startup-gezant.

Kansen in Klimaatakkoord

Volgens Startup Delta biedt het Klimaatakkoord kansen om het potentieel van de startups volop te benutten. Het kan ze de mogelijkheid geven om innovatieve producten of diensten op de markt te brengen. De startups zijn verzameld en uitgekozen met bijdragen vanuit de vijf klimaattafels en een brede vertegenwoordiging van het startup ecosysteem. Komende periode worden betrokkenen bij de klimaattafels en startups actief met elkaar in contact gebracht.

bidbook Startup Solutions for the Energy Transition

In het bidbook staan 285 startups die zich richten op de energietransitie. Het is samengesteld door Startup Delta in samenwerking met de Postcode Loterij Green Challenge. Het bidboek werd op 12 september aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en aan de voorzitter van de klimattafel Gebouwde omgeving, Diederik Samsom, die ook betrokken is bij de Green Challenge.