Ruimtelijke ordening noodzakelijk voor Klimaatakkoord

Zorg dat je de ruimte die nodig is voor de energietransitie voor meerdere functies tegelijk inzet. Maak ook een verstandige koppeling tussen de energiebronnen en de vraag naar energie. Zorg voor een gebied specifieke aanpak zowel in stedelijk als landelijke gebied. Dit zijn enkele punten uit het stuk Ruimte in het Klimaatakkoord, dat is gemaakt door ruimtelijke experts die vanaf de start van de gesprekken bij elk van de vijf tafels betrokken waren.

Voor de ruimtelijke ordening wordt het de komende decennia een van de grootste opgaven het Klimaatakkoord tot een succes te maken. Energieopwekking uit zon, wind en biomassa heeft ruimte nodig. Dat zal het aanzien van steden en landschappen veranderen. Om het allemaal een plek te geven zijn soms ingrijpende ruimtelijke keuzen nodig. Een goede ruimtelijke aanpak is daarom een noodzakelijke voorwaarde om de klimaatdoelstellingen te halen.

Elekticiteit
Beeld: ©EZK / EZK
Windmolens en zonnepanelen