Waar kan ik subsidie of financiële ondersteuning voor mijn initiatief aanvragen?

Er komen regelmatig subsidieaanvragen voor projecten om de CO2-uitstoot te verminderen binnen via het reactieformulier op deze website. Het Klimaatberaad juicht alle initiatieven van harte toe, maar bij het Klimaatberaad kunnen geen subsidies of fondsen worden aangevraagd. Waar kunt u wel terecht?

Financiële ondersteuning voor bedrijven en instellingen

Voor bedrijven, instellingen en ondernemers is er een overzicht van subsidies en fondsen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Financiële ondersteuning voor particulieren

Subsidies en fondsen voor initiatieven van particulieren zijn op lokaal of regionaal niveau geregeld. Particulieren en burgerinitiatieven kunnen voor mogelijkheden het beste contact opnemen met de provinciale Natuur- en Milieufederatie. Daarnaast zijn er een aantal regelingen voor particulieren voor zelf opgewerkte energie: