Actieve burgers gevraagd voor inbreng Klimaatakkoord

Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert de komende maand vijf bijeenkomsten in het land om de inbreng van burgers bij het Klimaatakkoord te vergroten. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die lokaal al actief met de energietransitie bezig zijn.

Het NPBO wil nagaan wat burgerorganisaties nodig hebben om met de energietransitie aan de slag te gaan. De uitkomsten leggen ze voor aan de sectortafels. Ook houdt het NPBO in de gaten wat er van hun inbreng in het uiteindelijke Klimaatakkoord terecht komt.

Burgers onvoldoende betrokken

De organisatie vindt dat burgers tot nu toe onvoldoende betrokken zijn bij het proces. Met deze bijeenkomsten wil het NPBO daar verandering in brengen.

Burgerinitiatieven energietransitie stimuleren

Het NPBO organiseert de bijeenkomsten samen met Hier Klimaatbureau en Buurkracht. Dat zijn twee andere organisaties die burgerinitiatieven op gebied van energietransitie ondersteunen en stimuleren.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van NPBO vindt u meer informatie over de bijeenkomsten. U kunt zich daar ook aanmelden.