Jongeren betrokken bij het Klimaatakkoord

Jongeren zijn op twee manieren direct bij het Klimaatakkoord betrokken. Via De Jonge Klimaatbeweging zitten ze direct in het overkoepelde Klimaatberaad. De andere ingang is de Klimaat en Energie Koepel (KEK). Via deze netwerkorganisatie van jonge energieprofessionals hebben ze een plekje aan elke onderhandelingstafel. Ook nemen veel organisaties die onderhandelen een jongere uit het KEK-netwerk op in hun eigen delegatie.

De rode draad bij beide jongereninitiatieven is de motivatie om nu betrokken zijn bij het proces waarin afspraken worden gemaakt die gaan over hun toekomst. De Jonge Klimaatbeweging wil de stemmen van de diverse jongerenorganisaties verenigen. KEK gelooft in de vernieuwende en verbindende kracht van jongeren die op uiteenlopende plekken werken in de energietransitie. KEK noemt zich dan ook een cross-sectoraal netwerk dat de verbinding legt tussen het Klimaatakkoord en de jonge generatie. Beide clubs werken nauw samen.

Op stoom

Zowel KEK als De Jonge Klimaatbeweging komen op stoom. Donderdag 26 april werd KEK officieel gelanceerd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ruim 140 jongeren waren daarbij aanwezig. Aan elke klimaattafel zit inmiddels een zogenoemde ‘tafelverbinder’. En elke verbinder heeft een team. Dat gaat aan de slag met de dillema’s die overal op tafel liggen. Ook zorgen ze dat vanuit jongerenperspectief verbinding tot stand komt tussen de verschillende onderhandelingsgremia.

Dillema’s

De Jonge Klimaatbeweging organiseert op 7 mei het Jonge Klimaatberaad. Daar gaan ze onder andere in gesprek over de dillema’s die er op de diverse tafels liggen. Eerder publiceerden ze al de Jonge Klimaatagenda. “Een idealistisch toekomstbeeld” zoals ze het zelf noemen.

Klimaat en Energie Koepel (KEK)
Donderdag 26 april werd KEK (Klimaat en Energie Koepel) officieel gelanceerd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).