12 oktober Klimaatdag Ronde 4

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online talkshow

Je krijgt na aanmelding een e-mail ter bevestiging van je inschrijving. Een week voor de Klimaatdag krijg je ook de link toegestuurd om de webinars van je keuze te kunnen volgen.

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.

Sessie 4 (14 - 15 uur)

 • De industrie aan het waterstof?
 • Burgerparticipatie: leren van het verleden

4.1 De industrie aan het waterstof?

Deze talkshow gaat over waterstof: De volgende stap. Sinds het Klimaatakkoord van medio 2019 is er meer duidelijkheid gekomen over het perspectief van waterstof als duurzame energiedrager en als duurzaam molecuul voor de chemie en de raffinage. Wie pikt de handschoen op? Hoe kunnen we de concurrentie aan met het buitenland? Gaan we het zelf maken of is importeren een optie?

We behandelen vragen zoals:

 • Hoe snel kunnen we opschalen?
 • Hoe ziet de infrastructuur er uit en hoe snel is die beschikbaar?
 • Zelf maken of importeren?
 • Wie heeft het voortouw? Industrie, elektriciteits- en gassector, overheid?

Gesprekspartners:

 • Mathijs Groenewegen, Business development engineer BP Rotterdam Refinery
 • Hans Coenen Vice President Corporate Strategy and Business Development bij Gasunie
 • Gijs Postma - MT-lid Directie Elektriciteit, DG Klimaat en Energie, Ministerie EZK
 • Jaco Reijerkerk Commercieel Directeur Ekinetix

Langs komen ook praktijkvoorbeelden en concrete projecten in de industrie.

4.2 Burgerparticipatie: leren van het verleden

Het burgerpanel wordt steeds vaker ingezet om klimaatbeleid uit te werken. De roep voor een landelijk panel wordt steeds luider. Het PBL stelde in haar recente ‘Balans van de leefomgeving’ dat “de overheid tot nu toe tekort is geschoten in het vinden van aansluiting bij de burger” en dat “de burger niet het sluitstuk moet zijn van institutioneel overleg.”

Deze talkshow gaat over de vraag hoe we de impact van een burgerpaneltraject kunnen optimaliseren en of zo’n panel past in het Nederlandse democratisch stelsel.

 • Hoe zorgen we ervoor dat uitkomsten van een burgerpanel bruikbaar en realistisch zijn?
 • Wat moet er gebeuren om de uitkomsten van een burgerpanel ook daadwerkelijk op te nemen in beleid? 

Aan de hand van ervaringen uit binnen- en buitenland gaan we op zoek naar antwoorden. We vragen de (digitale) zaal intensief om suggesties en ideeën. Belangrijk is de verwachtingen van burgers en bestuurders dichter bij elkaar te brengen en teleurstelling te voorkomen. Zo kunnen we de kans vergroten op succesvolle inzet van burgerpanels.

De talkshow zal starten met een kort gesprek met Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij diende afgelopen week een motie in waarin zij de regering vraagt om de rol van burgerpanels in de energietransitie te onderzoeken. Zij zal ook aan het eind haar conclusie uit het gesprek trekken.

Verder aan tafel:

 • Shannon Spruit (TU Delft)
 • Marc Rijnveld (Public Mediation)
 • Yves Mathieu, Missions Publiques
 • Yvonne de Kluizenaar, Sociaal Cultureel Planbureau

4.3 Zorgsector kan en moet sneller vergroenen

Jonge professionals in de zorg willen dat hun sector veel serieuzer werk maakt van verduurzaming. De huidige aanpak is nog niet bindend genoeg. In een 'Green Paper' van de ‘Werkgroep zorg 2025’ doen de jonge zorgprofessionals een dringende oproep tot meer ambitie en hoger tempo.

Juist omdat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen, moet de gezondheidszorg zelf ook haar bijdrage leveren en zelf sneller dan nu vergroenen. Onderzoeker Koen Merkus berekende dat de sector goed is voor maar liefst 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. Dat kan en moet omlaag, zeggen de jonge zorgprofessionals.

Naar aanleiding van deze oproep gaan verschillende partijen uit de zorg het gesprek aan hoe deze beweging in de praktijk te brengen. Wat gebeurt er al? Wat zijn belemmeringen? Hoe stappen we daar voorbij?

Tafelgasten:

 • Evelyn Brakema; arts, promovenda (LUMC, Werkgroep Zorg 2025)
 • Koen Merkus; onderzoeker groene zorg (Gupta Strategists)
 • Jacobine Geel; bestuursvoorzitter (de Nederlandse GGZ)
 • Woordvoerder van Achmea

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.