12 oktober Klimaatdag Ronde 3

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online talkshow

Je krijgt na aanmelding een e-mail ter bevestiging van je inschrijving. Een week voor de Klimaatdag krijg je ook de link toegestuurd om de webinars van je keuze te kunnen volgen.

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.

Ronde 3 (13 - 14 uur)

 1. Geen klimaatversnelling zonder Circulaire Economie
 2. Mensen maken de transitie
 3. Vernieuwing veehouderij

3.1 Geen klimaatversnelling zonder Circulaire Economie

Door business cases circulair te maken kunnen we veel CO2-uitstoot reduceren én problemen met de leveringszekerheid van schaarse grondstoffen oplossen. Toch zijn het klimaatbeleid en de overgang van lineair naar circulair nog geen soepele twee-eenheid.

Circulaire economie wordt wel het ontbrekende puzzelstukje in de klimaatbeleid genoemd. Het blijkt echter niet makkelijk om het op de juiste manier in te passen in de klimaatpuzzel.

In deze talkshow gaan we op zoek naar manieren om de puzzel compleet te maken.

Met als gasten:  

 • Arnold Tukker, Scientific director and head of the department of Industrial Ecology

 • Mark Intven, Versnellingshuis Nederland Circulair!

3.2 Mensen maken de transitie

Begin dit jaar vroeg iedereen zich af of er wel genoeg mensen waren voor al het werk dat de transitie met zich meebrengt. Door de coronacrisis is het nu de uitdaging zoveel mogelijk werkzoekenden te plaatsen op een baan in de transitie. Economisch herstel en verduurzaming kunnen elkaar versterken. De regio speelt daarbij een belangrijke rol.

 • Met meer samenwerking tussen regionale, sectorale en landelijke spelers kunnen de kansen verzilverd worden.
 • Hoe krijgen we regionaal meer grip op de uitvoering van het Klimaatakkoord als het gaat om arbeidsmarkt en scholing?
 • Hoe zorgen we in elke regio voor genoeg mensen, die toegerust zijn én blijven op hun (veranderende) werk. En hoe zorgen we voor banen met perspectief?
 • Er zijn al veel initiatieven. Die zijn echter vaak nog tijdelijk of te beperkt. Tijd voor opschaling versterking. Daarvoor is regionale regie nodig.

Deze talkshow gaat over de noodzaak van die regionale regie en de mogelijkheden die te versterken.

Gesprekspartners:

 • Martha van den Hengel, Alliander
 • Ruud Cornelisse, FNV
 • Martin de Haan, VTI Amsterdam
 • Mariëtte Hamer, SER

3.3 Vernieuwing veehouderij

Inzet van de Coalitie Vitale Varkenshouderij Sector is een maatschappelijk geaccepteerde veehouderij in Nederland. Gericht op nationale én internationale klimaatdoelstellingen. Om dat te realiseren is ook hulp van de samenleving nodig. Hoe krijgen we het op gang dat er meer duurzame, emissievrije stallen komen? Samen met de melkveehouderij staat de sector voor een opgave de uitstoot met 2,7 megaton te verminderen.

De gasten:

 • Ruud Tijssens, Director Public & Cooperative Affairs, Agrifirm
 • Lieke Hendrix (LNV, Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij ministerie LNV.
 • Pieter van Geel, voorzitter Klimaattafel landbouw & landgebruik

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.