12 oktober Klimaatdag Ronde 1

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online talkshow

Je krijgt na aanmelding een e-mail ter bevestiging van je inschrijving. Een week voor de Klimaatdag krijg je ook de link toegestuurd om de webinars van je keuze te kunnen volgen.

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.

Ronde 1

 1. Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen
 2. Extra CO2 binden op landbouwgrond: niet zonder nieuwe verdienmodellen
 3. Tandje erbij naar 55 procent

1.1 Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen

Er zijn heel veel manieren om de uitstoot van de industrie terug te dringen. Innovaties liggen klaar om gebruikt te worden. Toepassingen in de praktijk zijn succesvol en verdienen zich terug. In 2025 zou daarmee 6 megaton CO2 gereduceerd kunnen worden. Dan moet wel het tempo omhoog.

Deze talkshow gaat over de kansen die er liggen en over de opties en concrete acties om de belemmeringen weg te nemen.

Drie deskundigen buigen zich over de materie. Een keur aan praktijkvoorbeelden toont wat er kan. Ook vertellen ze wat er volgens hen nodig is om het tempo omhoog te krijgen.

Je kunt via een digitale tool je mening geven, suggesties doen en vragen stellen.

Ook wordt tijdens deze talkshow het nieuwe platform 'Verduurzaming industrie' gelanceerd, om bij te dragen aan de versnelling.

Aan tafel:

 • Gert Jan Lankhorst:  Voorzitter VEMW, vertegenwoordigt 300 industriële grootgebruikers van energie.
 • Hans van der Spek:  Programma directeur Clean Tech bij FME.
 • Rob Kreiter:  Directeur TKI Energie en Industrie
 • En een aantal bijdragen uit de praktijk: Diverse ondernemers vertellen hun ervaringen met innovatie en verduurzaming.

1.2 Extra CO2 binden op landbouwgrond: niet zonder nieuwe verdienmodellen

Op landbouwgrond – akkers, weilanden, veenweidegebied – moet veel CO2 worden vastgelegd. Zo’n 1,5 megaton staat er in het Klimaatakkoord. Op papier makkelijker dan in de praktijk.

Wat is er nodig om dat te realiseren? Meer onderzoek? Of is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor boerenbedrijven alles bepalend?

In 45 minuten word je bijgepraat over hoe op verschillende types landbouwgrond wordt gewerkt aan het vastleggen van CO2. En natuurlijk gaan we met alle aanwezigen in gesprek over Valuta voor Veen, koolstofboeren en andere antwoorden op de vraag hoe boerenbedrijven ook in de toekomst een boterham kunnen verdienen.

Gasten:

 • Lenneke Büller, projectleider uitvoering Veenweidevisie Aldeboarn /De Deelen
 • Chris Koopmans, onderzoeker Louis Bolk Instituut
 • Pieter van Geel; voorzitter Klimaattafel landbouw & landgebruik

1.3 Tandje erbij naar 55 procent

Nu de Europese Commissie de lat op 55 procent reductie in 2030 legt, moet er wellicht ook een tandje bij bij de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het kabinet moet nog besluiten hoe dit vorm krijgt.

Tijdens deze talkshow verkennen we vast een aantal mogelijkheden en scenario’s om aanvullende maatregelen met draagvlak te ontwikkelen.

Ook discussiëren we over de manier hoe we tot maatregelen kunnen komen om de hogere doelen te halen.

Gasten: 

 • Pieter Boot,  PBL
 • Marjolein Demmers,  Natuur en Milieu  
 • Sandor Gaastra,  ministerie Economische Zaken en Klimaat
 • Bernard Wientjes, voorzitter VNCI

Bij deze bijeenkomst speelt de input die de kijkers digitaal kunnen leveren een belangrijke rol.

Terug naar de pagina met het complete programma en voor aanmelden.