Taakgroep Innovatie

Om de uitstoot van CO2 te verminderen zijn ook veel nieuwe technieken en nieuwe manieren van denken nodig: innovaties.

Het Klimaatberaad heeft op verzoek van de minister een Taakgroep Innovatie ingesteld. Dit is naast de bestaande taakgroepen Arbeidsmarkt en scholing en Financiering een derde taakgroep die betrekking heeft op alle sectoren.

De Taakgroep Innovatie bereidt dit jaar de integrale kennis- en innovatieagenda voor de klimaat- en energieopgave van het Klimaatakkoord voor. Deze taakgroep zal in nauwe afstemming met de vijf sectortafels opereren.

De integrale kennis- en innovatieagenda gaat over fundamenteel en toegepast onderzoek, tot en met toepassing van innovaties in de markt. De agenda brengt de vraag naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie in kaart om de maatregelen die de sectortafels overeenkomen te kunnen realiseren. Die vraag vergelijkt de taakgroep met de bestaande agenda’s. De agenda stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om de vraag te vertalen naar hun eigen programmering.

De Taakgroep Innovatie bestaat uit vijf innovatie-experts die elk een van de vijf sectortafels vertegenwoordigen, plus een expert in systeemintegratie. De Taakgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Tim van der Hagen. De Taakgroep raadpleegt ook kennisinstellingen, topsectoren, NWO, startups en bedrijfsleven.

Lees het hoofdstuk Innovatie uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.