De verwachting is dat in 2030 rond 70 procent van de elektriciteitsproductie afhankelijk is van het weer. Er zullen momenten zijn dat zon en wind voor meer dan 100 procent in de vraag kunnen voorzien, maar ook momenten dat andere bronnen nodig zijn. Aan de sectortafel Elektriciteit is gesproken over mogelijkheden om die pieken en dalen op te vangen, bijvoorbeeld door energieopslag en samenwerking en afstemming met het buitenland. Ook de omzetting van elektriciteit naar gas en de koppeling van het elektriciteitssysteem aan warmtenetwerken bieden mogelijkheden om een tijdelijke overproductie aan duurzame energie te benutten om op andere momenten tekorten weg te nemen.

Lees het hoofdstuk Elektrificatie uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.