Sectortafel Mobiliteit

De sectortafel Mobiliteit bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector te behalen. De sectortafel Mobiliteit staat onder leiding van voorzitter Annemieke Nijhof. Zij is onder andere CEO van Tauw Group, een Europees ingenieurs- en adviesbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Deelnemers

De deelnemende partijen zijn

 • Accenture (namens platform Anders Reizen),
 • ANWB,
 • Bovag,
 • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart,
 • Evofenedex,
 • Fietsersbond,
 • FNV,
 • GVB Amsterdam,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Natuur & Milieu,
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Biobrandstoffen,
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie,
 • NS,
 • RAI,
 • TLN / VNO-NCW mede namens MKB-Nederland,
 • Topsector Logistiek,
 • Unie van Waterschappen,
 • Vereniging Elektrische Rijders,
 • Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten,
 • VNPI.

De sectortafel wordt bijgestaan door subtafels en werkgroepen.

Voorzitter Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof is voorzitter van de sectortafel mobiliteit van het Klimaatakkoord. Ze is CEO van Tauw Group, een Europees ingenieurs- en adviesbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Ze is ook Commissaris van De Nederlandsche Bank, Voorzitter van de Raad van Commissarissen Evides Waterbedrijf, Lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastrucuur en Lid van de Supervisory Board van het KNMI. En ze is Lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep RIVM, Lid van de Tascforce Bouwagenda en Lid van het Bestuur van de Bouwcampus.

Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof zit de vergadering van de sectortafel Mobiliteit voor.

Opdracht en planning

De sectortafel Mobiliteit heeft op 10 juli 2018 een voorstel op hoofdlijnen gedaan voor maatregelen die de sector wil nemen om de klimaatdoelstelling voor de sector te halen. Na de zomer werkt de sectortafel het plan verder uit tot concrete programma’s. De uitvoering van het akkoord start in 2019.