Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om te zorgen dat mensen minder vlees eten?

De sectortafel Landbouw en landgebruik onderzoekt op welke manier consumenten gestimuleerd kunnen worden om minder vlees en dierlijke producten te eten en klimaatvriendelijker in te kopen. Aan de tafel zijn zowel supermarkten als boeren en veehouders vertegenwoordigd, net als natuur- en milieuorganisaties. Samen moeten ze een akkoord bereiken waarmee de klimaatdoelstellingen voor landbouw en landgebruik gehaald worden.