Wie organiseert het Klimaatakkoord?

Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft het doel vastgesteld en de onafhankelijke voorzitters van de tafels een opdracht gegeven. De voorzitters van de tafels en het Klimaatberaad zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze hun opdracht uitvoeren. De voorzitters worden ondersteund door onafhankelijke secretarissen.