Hoe komt het Klimaatakkoord tot stand?

Het kabinet heeft zes onafhankelijke voorzitters aangesteld en de opdracht gegeven om met zoveel mogelijk partijen het Klimaatakkoord te sluiten. De voorzitters hebben allemaal een eigen aanpak, maar allemaal willen ze uiteindelijk dat alle partijen gezamenlijke afspraken maken. Met die afspraken moet duidelijk worden wat iedereen gaat doen om het doel van 49% reductie te halen. Alle partijen werken vanuit hun eigen belangen mee aan het uitwerken van deze afspraken.