Proces en planning

Op 23 februari 2018 heeft de ministerraad het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en andere overheden (gemeentes, provincies, waterschappen) over het Klimaatakkoord. Op 10 juli 2018 hebben alle betrokken partijen een voorstel op hoofdlijnen gepresenteerd en aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In de zomer van 2018 rekenen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de voorstellen door. In oktober 2018 bespreken het kabinet en de Tweede Kamer de voorstellen. Daarna werken de betrokken partijen ze verder uit in concrete plannen. In 2019 begint de uitvoering van de plannen, het nationale Klimaatakkoord.

Tijdlijn van het nationaal KlimaatakkoordDe belangrijkste momenten in het proces naar een nationaal Klimaatakkoord