Organisatie

Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De gesprekken om tot een klimaatakkoord te komen, vinden plaats aan vijf sectortafels en er is één overkoepelende tafel, het Klimaatberaad. Al die zes onderdelen hebben een secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) en een van het verantwoordelijk ministerie. Het ministerie van EZK en de SER faciliteren het hele proces.

Organogram

organogram Klimaatberaad, sectortafels, taakgroepen

Download het organogram als pdf.

De NVDE heeft ook een organogram gemaakt van de organisatie, waarin het klimaatberaad, de taakgroepen, de sectortafels en de subtafels en werkgroepen preciezer staan beschreven. Dit organogram is hier downloadbaar.