NVDE, mede namens Groene Zaak en MVO Nederland

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De organisatie beslaat qua leden de volledige keten: duurzame energieproducenten, netbeheerders, leveranciers van stroom, warmte en gas en bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden zoals energieopslag, elektrisch vervoer en duurzame technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan duizend aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van circa € 17 miljard en meer dan 60.000 werknemers.

De NVDE is vertegenwoordigd in het Klimaatberaad en aan de tafels voor elektriciteit, mobiliteit en gebouwde omgeving. De NVDE geeft aan de tafel elektriciteit prioriteit aan het regelen van alle randvoorwaarden om de snelle groei en kostendaling van zonne- en windenergie voort te zetten. Het mogelijk maken van de elektrificatie van andere sectoren is belangrijk. Er is specifiek aandacht voor onder andere ruimte, regionale energiestrategieën, inpassing in een slim en betrouwbaar energiesysteem en participatie.

Bij mobiliteit focust de NVDE op een fiscaal pakket gericht op de kabinetsdoelstelling dat alle nieuwe auto’s in 2030 zero-emissie zijn en daarnaast op laadinfrastructuur.

Bij de tafel gebouwde omgeving zijn verschillende onderwerpen relevant, waaronder energiebesparing, de opschaling van individuele warmtetechnieken, uitbreiding van warmtenetten, gebouwgebonden financiering, verhoging van de energiebelasting op aardgas en het afwegingsproces aan de hand waarvan zal worden bepaald welke wijk wanneer van het aardgas af gaat.

NVDE