Milieudefensie

Milieudefensie beslist mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Ons doel? Wij willen een eerlijk Klimaatakkoord. Zodat alle Nederlanders mee kunnen doen en klimaatverandering zo snel mogelijk stopt.

Als Nederlanders denken we natuurlijk allereerst aan de kosten. Duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, isolatie en bijvoorbeeld een warmtepomp kosten veel geld. Niet iedereen kan dat betalen. Daarom moeten we die kosten eerlijk verdelen tussen bedrijven en burgers, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, woningbezitters en huurders. Dat kan best als de vervuiler betaalt. Maar grote, vervuilende bedrijven betalen nu bijna niets. Dat moet veranderen. Als het aan Milieudefensie ligt, gaan zij meer betalen.

Maar een eerlijk Klimaatakkoord gaat niet alleen over kosten. Het gaat ook over het betrekken van mensen. Laat mensen meedenken en meebeslissen over hoe hun omgeving en hun wijk duurzaam wordt. Plaats mensen niet voor het blok. Dat is in de eerste plaats een opdracht voor gemeenten en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Als mensen betrokken worden, wordt het klimaat iets van ons allemaal.

Milieudefensie