Jonge Klimaatbeweging

Jongeren verdienen een stem om hun eigen toekomst duurzaam vorm te geven. De Jonge Klimaatbeweging verenigt daarom ruim 55 diverse jongerenorganisaties tot één sterk geluid om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Wij willen een inclusieve maatschappij waarin ook jongeren zeggenschap hebben over het verduurzamen van de samenleving. Een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn. Samen met de  aangesloten jongerenorganisaties hebben wij de Jonge Klimaatagenda geschreven. Dit document toont de visie van jongeren over hoe wij het leven voor ons zien in 2050. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal.

De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij gaan voorbij aan ideologie en proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld. Het halen van de Parijsdoelen en de energietransitie zullen ons leven én dat van jongeren ingrijpend veranderen. We gaan anders wonen, anders werken, anders eten en ons anders verplaatsen. Daar hoort ook ander onderwijs bij. Deze grote veranderingen vereisen een andere manier van nadenken en een andere manier van duurzaamheidsproblematiek aanpakken. Deze andere invalshoek is van groot belang. Jongeren kijken namelijk vanuit een compleet ander perspectief naar de duurzaamheidsproblematiek van vandaag.

Dat is de unieke bijdrage van deze generatie; de vernieuwing én het lef. Daarom heeft de Jonge Klimaatbeweging op dit moment twee stoelen aan het Klimaatberaad, om de stem van jongeren te laten horen in het nieuwe Klimaatakkoord. Met deze stem willen we gehoor geven aan een andere manier van denken. Niet alleen oplossingen die voortbouwen of verbeteringen zijn van de huidige situatie, maar juist ook oplossingen die een nieuwe horizon geven, een nieuwe manier van denken over klimaat en maatschappij.

Jonge Klimaatbeweging