FNV

Wij zitten als FNV, de grootste vakbond van Nederland met meer dan een miljoen leden, aan de vijf klimaattafels. We vinden het belangrijk dat we invloed hebben op de plannen. We staan achter de klimaatdoelstellingen zoals die in Parijs zijn vastgelegd, en hebben aan de klimaattafels vooral de insteek wat dat betekent voor werkenden.

Werk: eerlijk omschakelen

Zo’n 200.000 mensen raken hun baan (op termijn) kwijt, er ontstaan 260.000 nieuwe banen. Maar niet iedereen is in staat een ander vak te gaan uitoefenen. De overheid moet snel zijn medeverantwoordelijkheid nemen in om- en bijscholing, net als het onderwijs. FNV zal erop op blijven aandringen dat de nieuwe banen  eerlijke groene banen zijn, met goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Als het gebrek aan arbeidskrachten toeneemt, kan de energietransitie niet slagen. En als mensen werkloos raken door de energietransitie staan inclusief arbeidsmarktbeleid en een bijzondere rol voor de overheid om te zorgen voor een eerlijke transitie centraal.

Eerlijk delen lusten en lasten

Een ander zeer belangrijk punt voor ons is, hoe de lusten en lasten verdeeld zullen worden. Het kan niet zo zijn dat consumenten en kleine bedrijven opdraaien voor de kosten van de energietransitie, terwijl de grote vervuilers buiten beeld blijven. Ook op dat punt moeten de hoofdlijnen van het klimaatakkoord in wording perspectief bieden.

Samengevat zal de meetlat van de FNV voor de beoordeling van het klimaatakkoord uit deze onderdelen bestaan: halen we de doelstellingen en maken we van deze energietransitie een eerlijke transitie.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV

FNV