CNV

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen.

Voor het CNV staat het buiten kijf dat de klimaatdoelen behaald moeten worden, voor een duurzame toekomst. Wel slaagt deze transitie naar een duurzame toekomst alleen als er genoeg draagvlak is, en er niemand achter blijft.

Het CNV legt de doelstellingen van het klimaatakkoord daarom langs de lat van werk en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken dreigen te verdwijnen moeten zeker zijn van nieuw werk en scholing. Investeren in het klimaat moet dus hand in hand gaan met investeren in mensen, in scholing en het begeleiden van mensen werk naar een nieuwe (duurzame) baan.

Ook de koopkracht is een belangrijk aandachtspunt voor het CNV. De transitie zal een bijdrage vragen van alle groepen in de Nederlandse samenleving, maar het mag nooit zo zijn dat de rekening onevenredig verdeeld wordt. De koopkracht van werkend Nederland moet in de transitie overeind blijven. Besparing van energie zou wat het CNV betreft zelfs moeten kunnen leiden tot een positief effect op de koopkracht.

Breed draagvlak dus. Alleen zo zal de stap naar een duurzame toekomst slagen.

CNV