Sectortafel Industrie

De sectortafel Industrie bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de industrie te behalen. De sectortafel Industrie staat onder leiding van voorzitter Manon Janssen. Zij is onder andere CEO en Chair Board of Management van de Ecorys group.

Deelnemers sectortafel Industrie

De deelnemende partijen zijn

 • FNV,
 • Greenpeace,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Natuur & Milieu,
 • Unie van Waterschappen,
 • vertegenwoordiger industriecluster Chemelot,
 • vertegenwoordiger industriecluster Noord NL,
 • vertegenwoordiger industriecluster Noordzeekanaalgebied,
 • vertegenwoordiger industriecluster Rotterdam/Moerdijk,
 • vertegenwoordiger industriecluster Zeeland,
 • vertegenwoordiger overheid,
 • vertegenwoordiger werkgroep grote uitstoters,
 • vertegenwoordiger werkgroep kleinere uitstoters en nieuwe groeimarkten,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen kunnen deelnemen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

Voorzitter Manon Janssen

Manon Janssen is voorzitter van de sectortafel Industrie. Ze is CEO en Chair Board of Management van de Ecorys group. Daarnaast is ze boegbeeld van de Topsector Energie en bestuurder bij GIMV (Gewestelijke Investerings Maatschappij Vlaanderen). Eerder was ze ook trekker van de tafel CleanTech van het Energieakkoord.

Manon Janssen zit de sectortafel Industrie voor

Manon Janssen zit de vergadering van de sectortafel Industrie voor.

Opdracht en planning

De sectortafel Industrie heeft op 10 juli 2018 een voorstel op hoofdlijnen gedaan voor maatregelen die de sector wil nemen om de klimaatdoelstelling voor de sector te halen. Na de zomer werkt de sectortafel het plan verder uit tot concrete programma’s. De uitvoering van het akkoord start in 2019.