Moet ik mijn oude cv-ketel vervangen door een nieuwe cv-ketel?

Het kabinet en de partners in het Klimaatakkoord willen dat alle woningen uiterlijk in 2050 niet langer gebruik maken van aardgas voor verwarming en koken. Als alternatieven gelden bijvoorbeeld elektrisch koken, verwarming met heet water vanuit een centraal warmtenet of met individuele warmtepompen.

Nederland gaat niet morgen helemaal van het aardgas af; met zo’n 7 miljoen aansluitingen kan dat niet anders dan in stappen. De eerste stappen worden gezet in de nieuwbouw. De partners in het Klimaatakkoord stellen daarnaast voor dat woningcorporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming.

De verwachting is dat vanaf 2021 de operatie op grote schaal gaat lopen, en wel wijk voor wijk. Dan hebben gemeenten besloten wanneer welke wijk zal worden verduurzaamd. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook potentiële alternatieve energie-infrastructuren bekend. Voor heel veel mensen zal gelden dat hun huis pas na 2030 van het aardgas gaat.

Voor de meeste huishoudens geldt: isoleren is altijd goed. Maar het is onverstandig om nu snel allemaal maatregelen te nemen waar je later spijt van krijgt.