Als huurder kan ik mijn woning niet zelf isoleren of een andere verwarmingsinstallatie plaatsen. Daarin ben ik afhankelijk van de verhuurder (woningcorporatie of particuliere verhuurder). Ga ik door de stijging van de belasting op gas straks meer betalen voor verwarmen en/of koken, zonder dat ik daar iets aan kan doen?

Of huurders uiteindelijk duurder uit zijn door het stijgen van de belasting op aardgas, is nog onduidelijk. De gevolgen voor huishoudens zijn een punt van aandacht in de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De financiële gevolgen van de voorgenomen plannen worden doorgerekend door het PBL en het CPB. Daarna besluiten het kabinet en de Tweede Kamer of ze een maatregel willen laten doorgaan en of er mensen (inkomensgroepen) zijn die financiële ondersteuning van de overheid krijgen.

Woningcorporaties willen snel aan de slag met het verduurzamen van hun woningen. Het streven daarbij is dat de totale maandlasten, van huur en energierekening samen, niet stijgen. In het Regeerakkoord is hier 100 miljoen euro per jaar voor gereserveerd. Aan de sectortafel Gebouwde omgeving is de mogelijkheid voor verdere financiële ondersteuning voor woningcorporaties aan de orde gekomen. Het kabinet zal daar nog op reageren. Het is de bedoeling dat met deze financiële ondersteuning verhuurders hun woningen snel kunnen verduurzamen. Bij ingrepen in de woning zal de verhuurder volgens de wettelijke regels ook overleg voeren met de huurder en huurdersorganisaties.